Wat wij doen

Zowel voor startende eenmanszaken en kleine ondernemingen als voor middelgrote organisaties met meerdere vestigingen. In welke fase uw bedrijf zich ook bevindt: wij staan voor u klaar. Met passende oplossingen en praktische ondersteuning. Hieronder de hoofdgroepen van onze dienstverlening.

Startersbegeleiding

Het ondernemingsplan. Financieringsaanvragen. De fiscus. Er komt nogal wat kijken bij het starten van een eigen bedrijf. Misschien hebt u dat al eens ervaren. Juist in deze fase is het van essentieel belang om de zaken gedegen aan te pakken. Wij ondersteunen u graag bij uw eerste stappen op het ondernemerspad.

Een greep uit onze startersbegeleiding:

 • ondersteuning bij het opstellen van een ondernemingsplan en een bedrijfsstrategie;
 • begeleiding bij het kiezen van een rechtsvorm;
 • uitvoeren van een markt- of brancheanalyse;
 • adviseren over belastingvoordelen (fiscale aftrekposten, vrijstellingen enz.);
 • aanmelden van de onderneming bij diverse instanties (zoals de Belastingdienst en uitvoeringsinstellingen enz.);
 • functioneren als deskundige gesprekspartner bij financieringsaanvragen bij een bank;
 • opzetten van een financiële en/of loonadministratie.
Begeleiding bij iedere ondernemersfase
Ondernemen is keuzes maken. Keuzes die bij elke ondernemersfase moeten worden gemaakt en een gedegen kennis van zaken vergen. Om verantwoorde beslissingen te kunnen nemen zoekt u de juiste balans tussen persoonlijke, zakelijke, emotionele en rationele afwegingen.

Wij helpen u bij het maken van de juiste keuze. Complexe wet- en regelgeving verwoorden wij op een heldere manier, waardoor hindernissen omslaan in kansen die u optimaal benut.

Voorbeelden hiervan zijn:

 • begeleiding wanneer u een onderneming wilt starten (o.a. de rechtsvorm);
 • begeleiding wanneer u een doorstart en groei voor ogen heeft;
 • begeleiding wanneer u kiest voor consolideren of innoveren;
 • begeleiding bij bedrijfsbeëindiging, bedrijfsopvolging, fusie of overname.
Administratieve dienstverlening

Mits goed ingericht, vormt uw administratie een essentiële informatiebron. Op basis van een inzichtelijke administratie kunt u uw onderneming doelgericht ‘sturen’. Tevens bent u in staat om pijnpunten tijdig te signaleren.

Wij begeleiden u graag bij het opzetten van een effectieve financiële administratie. Voorts zorgen we ervoor dat uw administratie voldoet aan de fiscale wet- en regelgeving. Wilt u uw administratie liever geheel aan ons uitbesteden, dan kan dat uiteraard ook.

Wij verrichten diverse administratieve taken, zoals:

 • inrichten van administraties;
 • beoordelen van administraties op hun doelmatigheid en functioneren;
 • verzorgen van financiële administraties;
 • tussentijdse rapportages, per maand, kwartaal of halfjaar;
 • samenstellen van aangiften omzetbelasting;
 • administratieve ondersteuning.
Accountancy

Natuurlijk hebben we bij CBM accountants een goed gevoel voor ‘de cijfers’. Of het nu gaat om tussentijdse rapportages of jaarstukken: u kunt ervan op aan dat deze waterdicht in elkaar zitten.

Maar om uw bedrijf echt verder te helpen, vinden wij het verhaal áchter de cijfers veel belangrijker. Waarom gaan zaken zoals ze gaan? Waar liggen verbeterpunten? Hoe kan uw financiële huishouding nog doelmatiger worden ingericht? Dergelijke vragen raken de kern van het accountantsvak, vinden wij. Alleen op die manier ook kunnen we samen zorgen voor meer grip op uw bedrijfsvoering.

Voor vrijwel alle dienstverlening op het gebied van accountancy kunt u bij ons terecht, zoals:

 • samenstellen en beoordelen van jaarrekeningen;
 • tussentijdse rapportages;
 • begrotingen;
 • administratieve organisatie en interne controle;
 • adviezen op het gebied van financiële verslaglegging;
 • advisering en begeleiding in automatisering;
 • rentabiliteitsonderzoeken;
 • bedrijfseconomische advisering;
 • analyse van resultaatontwikkeling;
 • verzorgen van accountantsverklaring (in samenwerking).
Salarisverwerking

Salarisverwerking is meer dan alleen het berekenen van het bruto-nettoloon. Bij salarisverwerking krijgt u te maken met onder meer loonbelasting, sociale verzekeringen, arbeidsrecht en verzuimproblematiek. Het verlonen is een maandelijks terugkerend proces waarbij kwaliteit en continuïteit van groot belang zijn.

Op de volgende gebieden kunnen wij u uitstekend van dienst zijn:

 • salarisadministratie;
 • salarisstroken;
 • loonbelastingopgaven;
 • sociale verzekeringen;
 • arbeidsrecht.
Fiscale dienstverlening
De fiscus is niet de grootste vriend van een ondernemer. Zeker met de stortvloed aan complexe wetten en regels die tegenwoordig over ons worden uitgestort. Probeer dan maar eens door de bomen het bos te blijven zien! Bij CBM accountants zijn we bekend met al deze belastingwetten en -regels, zodat wij de uiteindelijke resultaten wél leuker voor u kunnen maken. Samen zorgen we ervoor dat u – binnen de grenzen van de wet – zo min mogelijk belasting betaalt.

U kunt ons onder andere raadplegen bij:

 • inkomsten-, vennootschaps- en omzetbelasting;
 • (her)structurering van ondernemingen;
 • loonbelasting en sociale verzekeringen;
 • successie- en schenkingsrecht;
 • fiscaaljuridische vraagstukken;
 • fiscale aspecten van vermogensbeheer.
Juridische dienstverlening

Voor juridische dienstverlening maken wij gebruik van onze gespecialiseerde netwerkpartners.

Bij juridische dienstverlening kunt u denken aan:

 • samenwerkingsovereenkomsten;
 • arbeidsovereenkomsten;
 • risicovolle transacties;
 • aansprakelijkheden;
 • ondernemingsoverdracht;
 • bijzondere relaties;
 • huurcontracten;
 • beëindigingsovereenkomsten;
 • langlopende overeenkomsten.
Subsidies
De gulden stelregel bij de aanvraag van subsidie luidt: Vraag geen subsidie aan om de subsidie zelf, maar vraag deze aan omdat u meent dat het voor de verdere ontwikkeling van uw bedrijf van belang is.

Subsidies zijn gebaseerd op wetgeving. Maar wetten veranderen voortdurend en daarmee dus ook subsidieregelingen. Onze specialisten helpen u het juiste subsidiepad te bewandelen.

Wanneer komt u voor subsidie in aanmerking?
Hoewel deze vraag moeilijk is te beantwoorden, zijn er wel enkele indicaties te geven:

 • Hebt u een productiebedrijf dat regelmatig nieuwe producten of productiemethoden ontwikkelt?
 • Bent u van plan nieuw personeel via UWV WERKbedrijf aan te trekken?
 • Hebt u plannen om samen met een, in een ander EU-land gevestigd, bedrijf onderzoek te gaan doen?
 • Bent u van plan met een, in het voormalig Oost-Europa gevestigd, bedrijf te gaan samenwerken?
 • Wilt u de milieuoverlast beperken of het energieverbruik verminderen en is daarvoor een onderzoek of een investering vereist?

Als een van deze indicaties op uw situatie van toepassing is, dan is het zeker de moeite waard om de subsidiemogelijkheden te laten onderzoeken.

Procedures inzake onze dienstverlening

CBM Accountants is een sterke partij voor het MKB.

Contact

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

CBM Accountants
bezoekadres

De Stuwdam 31
3815 KM Amersfoort

033-253 68 46
info@cbmaccountants.nl

postadres

Postbus 104
3870 CC Hoevelaken